QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI HỢP ĐỒNG
2021-12-17 21:07:51
Danh sách các phiên đấu giá cùng hình ảnh luôn được cập nhật lên website, fanpage của chúng tôi, giá khởi điểm được hiển thị với các khách hàng là có đã đăng ký tài khoản trên bid2max.net. Đối với khách hàng có tài khoản và đăng ký danh sách máy quan tâm, các phiên đấu giá và sản phẩm cập nhật mà khách quan tâm sẽ được gửi thông báo đến khách hàng thông qua tài khoản đăng ký đó.

QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI HỢP ĐỒNG

 
ĐIỀU I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG


  • Khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ mua thiết bị qua các phiên đấu giá mà Công ty THT là thành viên của các phiên đấu giá đó.


  • Trước mỗi phiên đấu, căn cứ vào danh sách thiết bị, hình ảnh, giá khởi điểm, bảng đánh giá chất lượng, thời gian kết thúc phiên đấu mà Công ty THT cung cấp cho Khách hàng qua website: bid2max.net của Công ty THT. Khách hàng lựa chọn danh mục thiết bị phù hợp với nhu cầu của mình để cùng Công ty THT tham gia đấu giá phiên đấu đó.


  • Trước phiên đấu diễn ra, Căn cứ vào danh mục thiết bị cùng giá dự kiến chiếc máy muốn đấu do Khách hàng cung cấp. Công ty THT chuyển cho Khách hàng bảng dự toán các chi phí liên quan để vận chuyển máy về Việt Nam và bàn giao cho Khách hàng. Bảng dự toán này lấy mức giá cao nhất mà Khách hàng dự kiến đấu giá làm cơ sở. Công ty THT chỉ tiến hành đấu giá (hoặc cấp quyền đấu giá) cùng với Khách hàng khi Khách hàng chấp nhận bảng kê chi phí và các điều khoản liên quan đến chính sách đặt cọc đấu giá của Khách hàng.


ĐIỀU II. HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC.


  • Sau khi thống nhất được danh mục cũng như dự toán mua thiết bị trong phiên đấu giá. Hai bên tiến hành ký hợp đồng đặt cọc và Khách hàng tiến hành chuyển tiền đặt cọc cho Công ty THT chi tiết được quy định tại hợp đồng đặt cọc đó.


ĐIỀU III. TIẾN TRÌNH ĐẤU GIÁ.


  • Việc đấu giá (hoặc bỏ thầu) có sự chứng kiến và thống nhất của cả 2 bên. Quyết định mức giá theo các bước giá được yêu cầu bởi Khách hàng và tiến hành bởi Công ty THT. trường hợp mức giá đấu vượt quá mức giá dự kiến tối đa thì do Khách hàng quyết định thì Công ty THT có trách nhiệm cảnh báo và tư vấn cho Khách hàng, tuy nhiên quyết định các bước kế tiếp cuối cùng vẫn thuộc về Khách hàng.


  • Đấu giá (hoặc bỏ thầu) được tiến hành trực tuyến qua ứng dụng của bên thứ 3 mà Công ty THT lựa chọn.


  •  Đối với đấu giá trực tuyến, kết quả sẽ hiển thị tức thời và thông báo trúng giá bằng văn bản hoặc tin nhắn, email ….được gửi cho Khách hàng trong vòng 01 ngày làm việc sau khi kết thúc phiên đấu.


  • Đối với đấu thầu (bỏ giá kín một lần) kết quả thông báo sẽ được gửi đến Khách hàng tối đa trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc phiên đấu