NHẬT KÝ TRÚNG THẦU VÀ GIAO MÁY CÔNG TRÌNH 2023
2023-04-30 14:29:16
DANH SÁCH MÁY CÔNG TRÌNH TRÚNG THẦU VÀ GIAO HẢNG HÀNG THÁNG NĂM 2023 Ngày 30 tháng 4 năm 2023 Tiếp bước thành công của năm 2022, và cũng để khẳng định xu hướng đúng đắn, uy tín và chất lượng dịch vụ đấu giá trực tiếp từ các phiên đấu giá máy công trình Nhật Bản mà công ty THT đang cung cấp với hàng trăm chiếc máy xúc,máy ủi, xe san, xe xúc lật, xe nâng, xe cẩu, lu rung, máy rải được đưa ra đấu giá mỗi tuần, Chúng tôi cập nhật danh sách máy đã được khách hàng đấu trúng tại đây. Hy vọng công ty cùng quý khách hàng tiếp tục khai thác được tính ưu việt và hợp tác thành công.

THÁNG 1

PC200-10


PC200-8E0


PC200-8N1 (Chiếc 1)


PC228US03N0


PC200-8N1 (Chiếc 2)


THÁNG 2


D39PX-21


PC200-8N1 (Chiếc 1)


SK200-8 (Chiếc 1)


PC200-8N1 (Chiếc 2)


SK200-8 (Chiếc 2)


PC200-8N1 (Chiếc 3)


SK200-6E


PC200-8N1 (Chiếc 4)


SK225SR


THÁNG 3


PC200-8N1 (Máy 1)


PC200-8N1 (Máy 2)


PC200-8N1 (Máy 3)


PC200-10


THÁNG 4


FD25T-17


PC200-8N1 (Máy 1)


PC200-8N1 (Máy 2)


PC450-10