CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN
2021-12-21 10:54:19
Thông tin liên quan đến quy trình nhận hàng, các hình thức vận chuyển, xếp hàng và nhận hàng......

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

 

1.   Phương thức giao hàng

Sau khi hợp đồng có hiệu lực, chúng tôi sẽ thông báo tới khách hàng thời gian dự kiến giao hàng. Bid2max.net hiện đang áp dụng các hình thức vận chuyển sau:

  • Giao hàng sau khi thông quan, đăng kiểm, địa điểm giao hàng tại cổng cảng nơi thiết bị được thông quan, đăng kiểm.
  • Giao hàng tại kho của chúng tôi.
  • Nhân viên bid2max.net trực tiếp giao hàng đến địa điểm chỉ định của khách hàng.

Phí giao hàng:

  • Với điều kiện giao hàng bình thường, mức phí được niên yết trên website: bid2max.net, khách hàng vui lòng tham khảo.
  • Với các địa điểm giao hàng chỉ định của khách hàng hoặc với trường hợp hàng hóa đặc biệt. Trước khi chuyển hàng, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách về cước phí giao hàng. 


2.   Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng.

Với hàng hóa thiết bị tại Nhật Bản - Hản Quốc:

  • Với các hàng hóa có sẵn tại cảng, hang đi rời, không ghép chuyến: 35 ngày.
  • Với các hàng hóa nằm sâu trong nội địa, cần thời gian vận chuyển ra đến cảng xuất khẩu: 35-40 ngày
  • Với các hàng hóa cần ghép chuyến: 45-50 ngày.

Với các nước xuất khẩu hàng hóa khác như Úc, Mỹ, Châu Âu: Liên hệ để có thêm thông tin.

Hình thức chuyển hàng: Giao hàng trực tiếp cho khách hàng tại cổng cảng nhập khẩu, tại kho của chúng tôi hoặc giao hàng tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu. Chúng tôi hỗ trợ các phương thức thanh toán linh hoạt và an toàn cho tất cả các Khách Hàng mua sắm tại Trang Web bằng các hình thức sau:

Quý Khách sẽ phải trả đầy đủ số tiền mua hàng tại theo quy định hợp đồng đã ký. Trước khi chuyển hàng, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách về thời gian & cước phí giao hàng.


3.   Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, nếu có: Không

   Khách hàng có trách nhiệm trình giấy tờ liên quan, chứng minh thư hoặc giấy ủy quyền, giấy giới thiệu của người đại diện đi nhận hàng.


4.   Phân định trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ logistics về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận.


Nghĩa vụ của bên vận chuyển

– Bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn.

– Giao tài sản cho người có quyền nhận.

– Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

– Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

– Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất, hư hỏng tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.


Quyền của bên vận chuyển

- Kiểm tra sự xác thực của tài sản, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác.

- Từ chối vận chuyển tài sản không đúng với loại tài sản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

- Yêu cầu bên thuê vận chuyển thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn.

- Từ chối vận chuyển tài sản cấm giao dịch, tài sản có tính chất nguy hiểm, độc hại, nếu bên vận chuyển


Nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển

– Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển theo đúng thời hạn, phương thức đã thỏa thuận.

– Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến tài sản vận chuyển để bảo đảm an toàn cho tài sản vận chuyển.

– Trông coi tài sản trên đường vận chuyển, nếu có thỏa thuận. Trường hợp bên thuê vận chuyển trông coi tài sản mà tài sản bị mất, hư hỏng thì không được bồi thường.


Quyền của bên thuê vận chuyển

– Yêu cầu bên vận chuyển chuyên chở tài sản đến đúng địa điểm, thời điểm đã thỏa thuận.

– Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản đã thuê vận chuyển.


Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

– Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển nếu để tài sản bị mất hoặc hư hỏng

- Bên thuê vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.

– Trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.