DANH SÁCH MÁY CÔNG TRÌNH TRÚNG THẦU HÀNG THÁNG NĂM 2022
2022-07-16 18:31:50
Danh sách máy công trình bàn giao tới khách hàng được cập nhật hàng tháng, từ đây khách hàng có thể tham khảo chủng loại, xu hướng mua máy từ các khách hàng đã sử dụng dịch vụ đấu giá trực tiếp từ các phiên đấu giá máy công trình Nhật Bản. Qua đó khách hàng tiềm năng cũng có thể đánh giá chất lượng và tính xác thực mà thông tin tại website: bid2max.net mà chúng tôi cung cấp. Tại đây hàng trăm chiếc máy xúc,máy ủi, xe san, xe xúc lật, xe nâng, xe cẩu, lu rung, máy rải được đưa ra đấu giá mỗi tuần, Chúng tôi cung cấp dịch vụ đấu giá máy công trình Nhật Bản, hỗ trợ dich vụ trọn gói (đấu giá, vận chuyển, thông quan... bàn giao cho Khách hàng tại Việt Nam). Để có thông tin chi tiết chiếc máy bạn cần, bạn vui lòng tham khảo tại bid2max.net hoặc Đt/zalo: 0985.289.318. Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

THÁNG 1


THÁNG 1 - MÁY 1: KOMATSU PC200-8 - KHÁCH HÀNG HÀ NỘI


THÁNG 1 - MÁY 2: KOMATSU PC200-8 - KHÁCH HÀNG HÀ NỘI


THÁNG 1 - MÁY 3: KOMATSU PC200-8N1 - KHÁCH HÀNG HÀ NỘI


THÁNG 1 - MÁY 4: KOMATSU PC200-8N1 - KHÁCH HÀNG HÀ NỘI


THÁNG 1 - MÁY 5: HITACHI ZX200-3 - KHÁCH HÀNG SƠN LATHÁNG 1 - MÁY 6: SK200LC-3 - KHÁCH HÀNG HẢI PHÒNG

THÁNG 1 - MÁY 7: HAMM 3410 - KHÁCH HÀNG HẢI PHÒNGTHÁNG 2


THÁNG 2 - MÁY 1: KOMATSU PC200-8N1 - KHÁCH HÀNG HÀ NỘI


THÁNG 2 - MÁY 2: KOMATSU PC200-6E - KHÁCH HÀNG HÀ NỘI


THÁNG 2 - MÁY 3: HAMM 3410 - KHÁCH HÀNG HẢI PHÒNG


THÁNG 2 - MÁY 4: KASAI TS600C - KHÁCH HÀNG DAKLAK


THÁNG 3


THÁNG 3 - MÁY 1 KOMATSU PC200-8 - KHÁCH HÀNG HÓA BÌNH


THÁNG 3 - MÁY 2: KOMATSU PC200-8E0 - KHÁCH HÀNG PHÚ THỌ


THÁNG 3 - MÁY 3: PC200-8N1 - KHÁCH HÀNG BẮC KAN


THÁNG 3 - MÁY 4: KOMATSU D31PX-21 - KHÁCH HÀNG HẢI PHÒNG


THÁNG 3 - MÁY 5: KOBELCO SK60SR -KHÁCH HÀNG LÂM ĐỒNG


THÁNG 3 - MÁY 6: SAKAI TS650C - KHÁCH HÀNG DAKLAK


THÁNG 4


THÁNG 4 - MÁY 1: KOMATSU HB205-1 - KHÁCH HÀNG HÀ NỘI


THÁNG 4 - MÁY 2: KOMATSU PC58UUT-3E0 - KHÁCH HÀNG HÀ NỘI


THÁNG 4 - MÁY 3: KOMATSU PC200-8N1 - KHÁCH HÀNG HÀ NỘI


THÁNG 4 - MÁY 4: KOMATSU PC228US-3 - KHÁCH HÀNG HÀ NỘI


THÁNG 4 - MÁY 5: KOBELCO SK200-8 - KHÁCH HÀNG HÀ NỘI


THÁNG 4 - MÁY 6: SAKAI SV512D - KHÁCH HÀNG HẢI PHÒNG


THÁNG 4 - MÁY 7: TADANO TL200M 3 - KHÁCH HÀNG CẦN THƠ


THÁNG 5


THÁNG 5 - MÁY 1: KOMATSU HB205-2 - KHÁCH HÀNG HÀ NỘI


THÁNG 5 - MÁY 2: KOMATSU PC200-8 - KHÁCH HÀNG HÀ NỘI


THÁNG 6


THÁNG 6 - MÁY 1: KOMATSU PC200-8 - KHÁCH HÀNG HÀ NỘI


THÁNG 6 - MÁY 2: KOMATSU PC200-8N1 - KHÁCH HÀNG HÀ NỘI


THÁNG 6 - MÁY 3: KOMATSU PC200-8N1 - KHÁCH HÀNG HÀ NỘI


THÁNG 6 - MÁY 4: KOMATSU PC200-8N1 - KHÁCH HÀNG HÀ NỘI


THÁNG 6 - MÁY 5: KOMATSU PC200-8N1 - KHÁCH HÀNG HÀ NỘI


THÁNG 6 - MÁY 6: KOMATSU PC200-8N1 - KHÁCH HÀNG HÀ NỘI


THÁNG 6 - MÁY 7: CATERPILLARD4H - KHÁCH HÀNG SƠN LA


THÁNG 6 - MÁY 8: KANTO M1 - KHÁCH HÀNG VĨNH PHÚC


THÁNG 6 - MÁY 9: SAKAI R2 - KHÁCH HÀNG VĨNH PHÚC


THÁNG 6 - MÁY 10: KOBELCO SK200-3 - KHÁCH HÀNG SƠN LA


THÁNG 7

THÁNG 7 - MÁY 1: SK200-8 KHÁCH HÀNG HẢI PHÒNG
THÁNG 7 - MÁY 2: GD605A-5 KHÁCH HÀNG HẢI PHÒNG


THÁNG 7 - MÁY 3: SK200-8 KHÁCH HÀNG HẢI PHÒNG


THÁNG 7 - MÁY 4: SK200-9 KHÁCH HÀNG SƠN LA


THÁNG 7 - MÁY 5: SK200-8 KHÁCH HÀNG HẢI PHÒNG


THÁNG 8

THÁNG 8 - MÁY 1: GD31RC-3A KHÁCH HÀNG VĨNH PHÚC


THÁNG 8 - MÁY 2: GD605A-5 KHÁCH HÀNG HẢI PHÒNG


THÁNG 8 - MÁY 3: PC228US-3N0 KHÁCH HÀNG LAI CHÂU


THÁNG 8 - MÁY 4: SK200-8 KHÁCH HÀNG LAI CHÂU


THÁNG 8 - MÁY 5: SK200SR KHÁCH HÀNG HÀ NỘI


THÁNG 8 - MÁY 6: SK210D-10 KHÁCH HÀNG LAI CHÂU


THÁNG 9


THÁNG 9 - MÁY 1: D41P-5 KHÁCH HÀNG LAI CHÂU


THÁNG 9 - MÁY 2: PC200-8N1 KHÁCH HÀNG HẢI PHÒNG


THÁNG 9 - MÁY 3: PC200-10 KHÁCH HÀNG LAI CHÂU


THÁNG 9 - MÁY 4: SK200-8 KHÁCH HÀNG LAI CHÂU


THÁNG 9 - MÁY 5: SK235SR-2: KHÁCH HÀNG LAI CHÂU


THÁNG 9 - MÁY 6: ZX200-3 KHÁCH HÀNG SƠN LA
THÁNG 10


THÁNG 10: 03 MÁY SAKAI R2 -MÁY SỐ 1


THÁNG 10: 03 MÁY SAKAI R2 -MÁY SỐ 2


THÁNG 10: 03 MÁY SAKAI R2 -MÁY SỐ 3


THÁNG 10: MÁY ỦI D65PX-12E - MÁY SỐ 4


THÁNG 10: MÁY XÚC PC228US-3E0 - MÁY SỐ 5


THÁNG 10: MÁY XÚC PC228US-3E0 - MÁY SỐ 6


THÁNG 10: MÁY XÚC PC200-8N1 - MÁY SỐ 7


THÁNG 10: MÁY XÚC PC200-10 - MÁY SỐ 8


THÁNG 10: MÁY XÚC LẬT WA200-1 - MÁY SỐ 9


THÁNG 11


THÁNG 11: MÁY XÚC PC200-8N1 - MÁY SỐ 1


THÁNG 11: MÁY LU SAKAI R2 - MÁY SỐ 2


THÁNG 11: MÁY XÚC PC210-7 - MÁY SỐ 3


THÁNG 11: MÁY XÚC PC200-8N1 - MÁY SỐ 4


THÁNG 12


THÁNG 12: MÁY XÚC PC200-10 - MÁY SỐ 1
THÁNG 12: MÁY XÚC SK200-8 - MÁY SỐ 2THÁNG 12: MÁY XÚC PC228US-3E0 - MÁY SỐ 3THÁNG 12: MÁY XÚC R2-RR3 - MÁY SỐ 4THÁNG 12: MÁY XÚC SK200-8 - MÁY SỐ 5THÁNG 12: MÁY XÚC SW350-1 - MÁY SỐ 6THÁNG 12: MÁY XÚC SK330-9 - MÁY SỐ 7