CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU TẠI WEBSITE WINMART.VN

I. QUY ĐỊNH CHUNG

-  Khi thực hiện mua sắm trên website winmart.vn, khách hàng sẽ được áp dụng Chính Sách Chiết Khấu (“Chính Sách Chiết Khấu”), theo đó, Khách Hàng sẽ nhận được 01 khoản chiết khấu trên mỗi đơn mua hàng (“Đơn Hàng”) (chi tiết khoản chiết khấu như quy định tại Mục II của Chính Sách Chiết Khấu), khoản chiết khấu được giảm trừ trực tiếp trên Đơn Hàng khi khách hàng thực hiện thanh toán cho Đơn Hàng.

-  Chính Sách Chiết Khấu không áp dụng khi khách hàng mua hàng trực tiếp tại các địa điểm kinh doanh của Công ty như siêu thị, cửa hàng tiện lợi…

II. QUY ĐỊNH CHIẾT KHẤU

-  Khách hàng được chiết khấu tỷ lệ 1% (trừ trực tiếp) trên tổng giá trị Đơn Hàng (giá trị Đơn Hàng sau khi đã áp dụng khuyến mại (nếu có) và chưa bao gồm phí vận chuyển).

Ví dụ

Với Đơn Hàng mua sản phẩm tại website winmart.vn có tổng giá trị đơn hàng là 1.000.000 VND (bao gồm VAT) (sau khi đã áp dụng khuyến mại (nếu có) và chưa bao gồm phí vận chuyển), khách hàng sẽ được chiết khấu ngay 1% tương đường với 10.000 VND, Khách hàng chỉ còn phải thanh toán 990.000 VND (bao gồm VAT) cho Đơn Hàng này.

III. HIỆU LỰC

-  Chính Sách Chiết Khấu này được áp dụng từ ngày 01.11.2020.  Các Chính Sách Chiết Khấu đã áp dụng trên website winmart.vn trước ngày 011/11/2020 sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 01/1/2020.

-  Chính sách này có thể bị thay đổi hoặc chấm dứt áp dụng bằng 01 văn bản khác do Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp WinCommerce ban hành.